Eksterne whistleblowerordninger

Datatilsynet etablerer en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblowerordning til modtagelse og behandling af samme oplysninger, som behandles i en intern…

Datatilsynet etablerer en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblowerordning til modtagelse og behandling af samme oplysninger, som behandles i en intern whistleblowerordning. Fra lovens ikrafttrædelse den 17. december 2021 vil det være muligt for whistleblowere at foretage indberetninger til Datatilsynets whistleblowerordning. Det bliver valgfrit for medarbejdere og personkredsen, som kan indberette…