Konsekvens af manglende indbetaling af obligatoriske pensionsbidrag

Hvis en arbejdsgiver undlader at indbetale pension, hæfter arbejdsgiver for det fulde pensionsbidrag af den udbetalte løn mv. Det vil…

Hvis en arbejdsgiver undlader at indbetale pension, hæfter arbejdsgiver for det fulde pensionsbidrag af den udbetalte løn mv. Det vil sige at arbejdsgiver kan komme til at betale både eget og lønmodtagers pensionsbidrag. Manglende indbetaling af pension er et overenskomstbrud, og arbejdsgiver risikerer derfor også at blive idømt bod for…