Fratrædelse i akkord

Afskediges en medarbejder omfattet af en akkord af en af denne utilregnelig grund, beholder medarbejderen retten til en forholdsmæssig andel…

Afskediges en medarbejder omfattet af en akkord af en af denne utilregnelig grund, beholder medarbejderen retten til en forholdsmæssig andel af et eventuelt akkordoverskud. Det samme gælder, såfremt medarbejderen forlader arbejdet efter afgivelse af opsigelsesvarsel.