SH-dage mv.

Der gives fuld løn på søgnehelligdage, feriefridage og overenskomstfastsatte fridage.

Der gives fuld løn på søgnehelligdage, feriefridage og overenskomstfastsatte fridage.