Anmeldelse af ophold (folkeregistrering)

Når tredjelandsstatsborgeren får en opholds- og arbejdstilladelse, følger der en generel vejledning om registrering i Folkeregistret med. Tredjelandsstatsborgeren får således…

Når tredjelandsstatsborgeren får en opholds- og arbejdstilladelse, følger der en generel vejledning om registrering i Folkeregistret med. Tredjelandsstatsborgeren får således informationer om, at vedkommende skal henvende sig til den relevante kommune i forbindelse med tilflytning. Ved ophold under 3 måneder er der ikke pligt til at anmelde opholdet til den…