Pasning af alvorligt sygt eller handicappet familiemedlem

Ifølge Serviceloven har lønmodtagere ret til orlov til at passe alvorligt syge eller handicappede nærtstående familiemedlemmer. Betingelserne for at en…

Ifølge Serviceloven har lønmodtagere ret til orlov til at passe alvorligt syge eller handicappede nærtstående familiemedlemmer. Betingelserne for at en medarbejder kan holde orlov og blive ansat af kommunen er, at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig – diagnosen er ikke afgørende. Derudover skal alternativet til pasning i hjemmet…