Menu

Særlige opsigelsesvarsler

Det kan skriftligt aftales, at opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udløbet af en måned, hvis funktionæren har…

Det kan skriftligt aftales, at opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udløbet af en måned, hvis funktionæren har modtaget løn under sygdom i 120 dage indenfor de seneste 12 måneder. Opsigelse skal ske, mens funktionæren endnu er syg og umiddelbart efter udløbet af de 120 dage. Kontakt altid…