Særlige opsigelsesvarsler

120-dages reglen: Der kan aftales forkortet opsigelsesvarsel  i forbindelse med omfattende sygefravær, hvor arbejdsgiver kan sige medarbejderen op med 1…

120-dages reglen: Der kan aftales forkortet opsigelsesvarsel  i forbindelse med omfattende sygefravær, hvor arbejdsgiver kan sige medarbejderen op med 1 måneds varsel til udgangen af en måned uanset anciennitet, hvis medarbejderen på opsigelsestidspunktet har været syg i mindst 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Aftalen skal være skriftlig,…