Ferie

Børn og unge er omfattet af ferieloven og optjener ret til betalt ferie efter de samme regler som voksne medarbejdere.…

Børn og unge er omfattet af ferieloven og optjener ret til betalt ferie efter de samme regler som voksne medarbejdere. Det betyder, at timelønnede ungarbejdere optjener 12,5% i feriepenge, der udbetales på samme måde som til voksne medarbejdere, hvis ikke ungarbejderen har ret til ferie med løn. Der optjenes ret…