Pr. 1. januar 2022

De indirekte personaleomkostninger er opgjort til mellem 46,0 % og 46,9 %. Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse udgør i henhold til ferieloven 12,5…

De indirekte personaleomkostninger er opgjort til mellem 46,0 % og 46,9 %. Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse udgør i henhold til ferieloven 12,5 %. Lønmodtagere, der i henhold til ferieloven modtager løn under ferien, har krav på et ferietillæg på 1 %. Søgnehelligdags og fridagsbetaling Opsparingen til søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling udgør 6,75% af…