Anciennitetstillæg

Der henvises til de enkelte overenskomster i forhold til satser og betingelser for at opnå anciennitetstillæg. Der ydes ikke anciennitetstillæg…

Der henvises til de enkelte overenskomster i forhold til satser og betingelser for at opnå anciennitetstillæg. Der ydes ikke anciennitetstillæg i alle overenskomster. Anciennitetstillægget ydes pr. uge eller pr. time. Se nærmere i den enkelte overenskomst. Gives anciennitetstillægget pr. uge nedsættes tillægget forholdsmæssigt, hvis medarbejderen ikke arbejder 37 timer den…