Ferie uden betaling (suppleringsferie)

Alle medarbejdere har ret til at holde 5 ugers ferie i en ferieafholdelsesperiode, også de medarbejdere, der ikke har optjent…

Alle medarbejdere har ret til at holde 5 ugers ferie i en ferieafholdelsesperiode, også de medarbejdere, der ikke har optjent ret til betalt ferie i alle 5 uger. Har medarbejderen ikke optjent betalt ferie, har medarbejderen ret til at afholde ferie for egen regning i op til 5 uger. Det…