Statsborgere fra nordiske lande

Disse regler gælder fra statsborgere fra de nordiske lande, dvs. Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Disse regler gælder fra statsborgere fra de nordiske lande, dvs. Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.
Opholds- og arbejdstilladelse
Statsborgere fra de nordiske lande kan frit rejse til Danmark for at opholde sig og arbejde. Nordiske statsborgere, der studerer i Danmark, kan ligeledes frit arbejde i Danmark. Nordiske statsborgere skal således ikke ansøge om opholds- eller arbejdstilladelse.