Aftale om systematisk uddannelsesplanlægning

Systematisk uddannelsesplanlægning er nødvendig for at styrke virksomhedens konkurren-ceevne, fremme medarbejdernes kompetenceudvikling, og sikre en hensigtsmæssig udvik-ling af virksomhedernes arbejdsorganisation.…

Systematisk uddannelsesplanlægning er nødvendig for at styrke virksomhedens konkurren-ceevne, fremme medarbejdernes kompetenceudvikling, og sikre en hensigtsmæssig udvik-ling af virksomhedernes arbejdsorganisation. Organisationerne er derfor enige om, at der bør foretages en systematisk uddannelsesplan-lægning for medarbejdere, svarende til virksomhedens jobkrav. Heri indgår, at der skal gives medarbejderen en rimelig mulighed for at…