9: Opsigelsesvarsler eller regler herom

Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller regler herom skal oplyses. Dette indebærer at parternes opsigelsesvarsel og eventuelle procedureregler for…

Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller regler herom skal oplyses. Dette indebærer at parternes opsigelsesvarsel og eventuelle procedureregler for selve opsigelsen (skriftlighed, frister for afgivelse mv.) skal oplyses. Opsigelsesvarsler og regler om opsigelse findes i funktionærloven samt i overenskomster. Oplysningen gives senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelsestidspunkt. Oplysningspligten kan opfyldes med…