Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F

I normallønsoverenskomsterne fastsætter overenskomsten en årlig lønstigning pr. 1. marts hvert år. Der er adgang til at modregne lønstigningen i…

I normallønsoverenskomsterne fastsætter overenskomsten en årlig lønstigning pr. 1. marts hvert år. Der er adgang til at modregne lønstigningen i ikke-overenskomstmæssige tillæg, personlige tillæg og lignende. Dvs. at der ikke kan modregnes i f.eks. anciennitetstillæg, faglært tillæg mv. Det betyder, at arbejdsgiver ikke har pligt til at give medarbejderen den…