Tilkalde- og rådighedsvagter

Aftaler om rådighed for tilkald indgås mellem arbejdsgiveren og de enkelte involverede medarbejdere. Betaling for rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid fremgår…

Aftaler om rådighed for tilkald indgås mellem arbejdsgiveren og de enkelte involverede medarbejdere. Betaling for rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid fremgår af overenskomsten. Ved tilkald betales overarbejdsbetaling i stedet for rådighedstillæg for den effektive arbejdstid. For så vidt angår medarbejdere ansat på kartoffelmelsfabrikker gælder særlige satser. Satserne kan findes i overenskomsten.…