Menu

Forsøgsordning om støtte til aftalt uddannelse

Ved lokal enighed kan virksomheden søge støtte i kompetenceudviklingsfonden til aftalt ud-dannelse. Støtte kan søges for medarbejdere med 9 måneders…

Ved lokal enighed kan virksomheden søge støtte i kompetenceudviklingsfonden til aftalt ud-dannelse. Støtte kan søges for medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden. Bestyrelsen for kompetenceudviklingsfonden fastlægger årligt en ramme for støtte, der kan ydes til aftalt uddannelse samt fastlægger hvilke uddannelsesaktiviteter, der kan søges støtte til. En medarbejder kan…