Ansatte under en overenskomst mellem GLS-A og 3F

I GLS-A’s overenskomster med 3F findes reglerne for betaling af pension til virksomhedens ansatte.

I GLS-A's overenskomster med 3F findes reglerne for betaling af pension til virksomhedens ansatte.
Hvem er omfattet af pensionsordningen
Medarbejdere, der er fyldt 18 år Virksomheden skal betale pension for medarbejdere, som er fyldt 18 år, og som i mindst 3 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem GLS-A og 3F. Medarbejdere, der kan dokumentere, at de i et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, omfattes af pensionsordningen fra ansættelsestidspunktet. Erhvervsuddannelseselever Elever over 18 år, som er omfattet af følgende overenskomster mellem GLS-A og 3F, er omfattet af pensionsordning:
    • Jordbrugsoverenskomsten
    • Gartneri- og planteskole overenskomsten
    • Skovbrugsoverenskomsten
    • Golfoverenskomsten
Læs mere om elevers ret til pension her. FGU og IGU Medarbejdere omfattet af reglerne om IGU og FGU, (efter 1. august 2019 blev EGU til FGU) er ikke omfattet af pensionsordningen. Personer i fleksjob Personer i fleksjob er omfattet af de kollektive overenskomster og dermed, som hovedregel også de obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger. Medarbejdere i fleksjob har dog mulighed for at beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Det skyldes at medarbejderen i fleksjob ikke nødvendigvis vil kunne opnå fuld forsikringsdækning i den obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning, og derfor med fordel kan beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Kontakt eventuelt PensionDanmark for rådgivning ved ansættelse af en medarbejder i fleksjob.