Menu

Ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og 3F

I GLS-A’s overenskomster findes reglerne for betaling af pension til virksomhedens ansatte.

I GLS-A's overenskomster findes reglerne for betaling af pension til virksomhedens ansatte.
Hvem er omfattet af pensionsordningen
Virksomheden skal betale pension for medarbejdere, som er fyldt 18 år, og som i mindst 3 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem GLS-A og 3F. Medarbejdere der kan dokumentere, at de i forbindelse med deres hidtidige ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning omfattes af pensionsordningen fra ansættelsestidspunktet. Elever under erhvervsuddannelse, som er fyldt 18 år, og som har 3 måneders anciennitet i uddannelsen blev pr. 1. juni 2018 omfattet af pensionsordningen. Elver er omfattet af en indfasningsordning og får derfor pension med andre satser end voksne. Medarbejdere omfattet af reglerne om IGU og FGU, (efter 1. august 2019 blev EGU til FGU) skal ikke tilsluttes pensionsordningen. Elever under erhvervsuddannelse, der får løn som voksne, er omfattet af pensionsordningen på samme vilkår som øvrige voksne medarbejdere. Personer på fleksjob er omfattet af de kollektive overenskomster og dermed, som hovedregel også de obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger. Medarbejde på fleksjob har dog mulighed for at beholde eksisterende pensionsordning Vær opmærksom på at der kun skal indbetales pension til PensionDanmark i forhold til medarbejdere, der er omfattet af en GLS-A overenskomst med 3F, Dansk Metal og HK.