Menu

Ansatte under overenskomsten mellem GLS-A og 3F

I GLS-A’s overenskomster findes reglerne for betaling af pension til virksomhedens ansatte.

I GLS-A's overenskomster findes reglerne for betaling af pension til virksomhedens ansatte.
Udenlandske ansatte
Når en virksomhed ansætter en udenlandsk medarbejder, skal virksomheden også indbetale pension til vedkommende på lige vilkår med øvrigt ansatte. Dette kan til tider vise sig at være et problem, i og med mange udlændinge er i Danmark i en kort periode, og derfor ikke når at få tildelt et dansk CPR-nr. Virksomheden skal bruge CPR-nummeret, når der skal indberettes og indbetales pension. Såfremt en virksomhed har en medarbejder uden dansk CPR-nr., skal virksomheden sende en mail til kontakt@pension.dk Mail skal indeholde oplysninger om:
  • virksomhedens navn
  • virksomhedens CVR-nummer
  • beløb der skal indbetales
  • lønperiode
  • medarbejderens navn
  • medarbejderens adresse i hjemlandet
  • medarbejderens fødselsdato.
PensionDanmark vil på baggrund af ovenstående oplysninger oprette et fiktivt dansk CPR-nr., for at kunne placere virksomhedens indbetaling på det pågældende medlem. PensionDanmark vil efterfølgende sende kvittering for modtagelse af mail og give yderligere oplysninger til brug for indbetaling.