Ansatte under en overenskomst mellem GLS-A og 3F

I GLS-A’s overenskomster med 3F findes reglerne for betaling af pension til virksomhedens ansatte.

I GLS-A's overenskomster med 3F findes reglerne for betaling af pension til virksomhedens ansatte.
Hvem er omfattet af pensionsordningen
Medarbejdere, der er fyldt 18 år Virksomheden skal betale pension for medarbejdere, som er fyldt 18 år, og som i mindst 3 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem GLS-A og 3F. Medarbejdere, der kan dokumentere, at de i et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, omfattes af pensionsordningen fra ansættelsestidspunktet. Erhvervsuddannelseselever Af nedenstående skema fremgår reglerne om ret til pension for elever, som er omfattet af følgende overenskomster mellem GLS-A og 3F:
    • Jordbrugsoverenskomsten
    • Gartneri- og planteskole overenskomsten
    • Skovbrugsoverenskomsten
    • Golfoverenskomsten
Elevens alder
Under 18 år Ingen ret til pension. Der betales elevforsikring svarende til 350 kr. årligt.
18 år 7,65 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 5,10 % og eleven 2,55 %. Derudover betales elevforsikring svarende til 350 kr. årligt.
19 år 7,65 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 5,10 % og eleven 2,55 %. Derudover betales elevforsikring svarende til 350 kr. årligt.
20 år og derover 12,99 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 8,66 % og eleven 4,33 %.
Voksenelev (fyldt 25 år) 12,99 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 8,66 % og eleven 4,33 %.
Elever på 18 år eller derover skal for at være berettiget til at modtage pension have 3 måneders uddannelsesanciennitet. Anciennitetskravet betyder, at eleven skal have gennemført 3 måneders praktik i virksomheden. Skoleophold tæller derfor ikke med. Uddannelsesancienniteten kan være optjent, mens eleven var under 18 år. En elev, der skifter læreplads, skal ikke på ny optjene 3 måneders anciennitet, selvom der er prøvetid i den nye uddannelsesaftale. Fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 20 år, og har 3 måneders anciennitet i uddannelsen, får eleven ret til fuld pension (8,66% arbejdsgiverbidrag, 4,33% elevbidrag). Elever under erhvervsuddannelse, der får løn som voksne, er omfattet af pensionsordningen på samme vilkår som øvrige voksne medarbejdere. FGU og IGU Medarbejdere omfattet af reglerne om IGU og FGU, (efter 1. august 2019 blev EGU til FGU) er ikke omfattet af pensionsordningen. Personer i fleksjob Personer i fleksjob er omfattet af de kollektive overenskomster og dermed, som hovedregel også de obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger. Medarbejdere i fleksjob har dog mulighed for at beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Det skyldes at medarbejderen i fleksjob ikke nødvendigvis vil kunne opnå fuld forsikringsdækning i den obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordning, og derfor med fordel kan beholde en eventuel eksisterende pensionsordning. Kontakt eventuelt PensionDanmark for rådgivning ved ansættelse af en medarbejder i fleksjob.