Klageret

Den registrerede har altid ret til at klage til Datatilsynet. Virksomheden har, som det fremgår ovenfor, pligt til at oplyse…

Den registrerede har altid ret til at klage til Datatilsynet. Virksomheden har, som det fremgår ovenfor, pligt til at oplyse de registrerede om denne klageadgang, og angive hvortil klage kan fremsendes. Såfremt en anmodning afslås, skal der gives klagevejledning samtidig med afslaget.