Løn under sygdom

Spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen har ret til løn under sygdom, afgøres af lovgivningen (funktionærloven), kollektiv overenskomst eller af den individuelle…

Spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen har ret til løn under sygdom, afgøres af lovgivningen (funktionærloven), kollektiv overenskomst eller af den individuelle aftale (ansættelseskontrakten, personalehåndbogen eller lignende). Dette afsnit opdeles i 4 medarbejdergrupper: Timelønnede omfattet af en overenskomst mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal Timelønnede uden for overenskomst Funktionærer Medarbejdere ansat…
Timelønnede omfattet af overenskomst
Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F samt Dansk Metal indeholder ret til, at medarbejdere under visse betingelser får løn under sygdom. I det følgende gennemgås medarbejderes ret til løn under sygdom efter den enkelte overenskomst.