Goskov Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 37611670

FH har den 18. november 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 18. november 2019 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Goskov Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, CVR. nummer 37611670
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 28. november 2019.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel eller Dansk Metal udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.