Social sikring

Social sikring handler om, hvilke sociale sikringsydelser, som en person er berettiget til at modtage, mens vedkommende arbejder i Danmark.…

Social sikring handler om, hvilke sociale sikringsydelser, som en person er berettiget til at modtage, mens vedkommende arbejder i Danmark. Sociale sikringsydelser er: Sygesikring Syge- og barselsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringsforsikring Arbejdsskadeforsikring Folkepension og førtidspension ATP Efterløn Børne- og ungeydelse, herunder børnetilskud Hvis den udenlandske statsborger er omfattet af danske sociale sikringsregler, kan…