Feriepenge, SH-konto, fritvalgskonto og pensionsbidrag

Løn, der indtjent ved akkordarbejde, er ferieberettiget løn. Det betyder, at der til akkordfortjenesten skal tillægges 12,5% feriegodtgørelse. Endvidere skal…

Løn, der indtjent ved akkordarbejde, er ferieberettiget løn. Det betyder, at der til akkordfortjenesten skal tillægges 12,5% feriegodtgørelse. Endvidere skal der tillægges søgnehelligdags- og fridagsbetaling (SH-konto), bidrag til fritvalgskonto og pension. Hvis medarbejderen er berettiget til arbejdsmarkedspension, skal der betales pension af akkordfortjenesten, samt af SH-kontoen, fritvalgskontoen og feriepengene. Hverken…