Menu

Samarbejdsaftalen

I større virksomheder (minimum 25 medarbejdere) er der regler for formalisering af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Reglerne fremgår af…

I større virksomheder (minimum 25 medarbejdere) er der regler for formalisering af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Reglerne fremgår af ”Samarbejdsaftalen” indgået mellem hovedorganisationerne SALA og LO (nu FH) og gælder for GLS-As medlemsvirksomheder.
Samarbejdets mål og midler
En stadig forbedring af virksomhedernes konkurrencedygtighed og de ansattes arbejdstilfredshed er en forudsætning for virksomhedernes fortsatte udvikling og for større trivsel og tryghed for medarbejderne. Udvikling og effektivisering af virksomhederne er en fælles interesse for ledelse og ansatte. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, arbejdsmiljø og arbejdstilfredshed (trivsel). Desuden kan der på virksomhederne løftes andre opgaver af fælles interesse for ledelse og medarbejdere, herunder aktivt at fremme et rummeligt arbejdsmarked. Samarbejdsudvalget skal i sit arbejde sikre lige og saglig behandling af alle ansatte uanset disses køn eller etniske oprindelse. Mål, som kan realiseres gennem et systematisk samarbejde mellem ledelse og ansatte på alle niveauer i virksomheden.