Samarbejdsaftalen

I større virksomheder (minimum 25 medarbejdere) er der regler for formalisering af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Reglerne fremgår af…

I større virksomheder (minimum 25 medarbejdere) er der regler for formalisering af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Reglerne fremgår af ”Samarbejdsaftalen” indgået mellem hovedorganisationerne SALA og LO (nu FH) og gælder for GLS-As medlemsvirksomheder.
Samarbejdsudvalg i større virksomheder

I virksomheder inden for jordbruget, der beskæftiger 25 ansatte eller flere samt i virksomheder inden for jordbruget, der beskæftiger det industrielle område med 35 ansatte eller derover, udvikles og følges det daglige samarbejde gennem et samarbejdsudvalg (SU) bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for medarbejderne. 

Det er samarbejdsudvalgets opgave at drøfte og vurdere, hvorledes udvalget kan medvirke til at fremme og koordinere samarbejdsbestræbelserne i virksomheden i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. Se samarbejdsaftalen.