Etablering af whistleblowerordning

Herunder GLS-As materiale og vejledning i forhold til etablering af en intern whistleblowerordning i virksomheden.

Herunder GLS-As materiale og vejledning i forhold til etablering af en intern whistleblowerordning i virksomheden.
Køreplan
Her finder man en køreplan for etablering af virksomhedens whistleblowerordning. Køreplanen giver et overblik over, hvornår virksomheden er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning. Samtidig skal virksomheden overveje, om virksomheden selv ønsker at administrere ordningen eller om ordningen skal administreres af en ekstern leverandør, f.eks. en advokat eller revisor. Hvis virksomheden vælger at outsource whistleblowerordningen, skal man huske at indhente fornødne garantier fra den tredjepart, som skal administrere ordningen. Hvis virksomheden vælger selv at administrere ordningen kan virksomheden anvende køreplanen som en grov skitse for hvilke skridt virksomheden skal igennem for at etablere en whistleblowerordning.