Hvad er en seniorordning?

En seniorordning er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, der giver medarbejderen mulighed for at reducere arbejdstiden ved at afholde…

En seniorordning er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, der giver medarbejderen mulighed for at reducere arbejdstiden ved at afholde seniorfridage. Medarbejderen betaler selv for seniorfridagene. Medarbejderen og virksomheden kan aftale en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen. Fridagene finansieres af fritvalgskontoen. Herudover…