Børns sygdom

Medarbejdere har som udgangspunkt ret til fravær ved børns akut opståede sygdom, hvis det er nødvendigt medarbejderen er til stede…

Medarbejdere har som udgangspunkt ret til fravær ved børns akut opståede sygdom, hvis det er nødvendigt medarbejderen er til stede for at passe barnet. Retten til fravær er gælder indtil medarbejderen kan finde andre pasningsmuligheder for barnet. Om medarbejderen har ret til betaling under fravær, som skyldes børns sygdom, og…
Agroindustrioverenskomsten
Agroindustrioverenskomsten indeholder ret til betalt fravær ved børns sygdom i følgende situationer: