Udbetaling af feriepenge

Ferielovens klare udgangspunkt er, at ferien skal afholdes, ikke udbetales. 4 af de 5 ugers ferie er beskyttet i henhold…

Ferielovens klare udgangspunkt er, at ferien skal afholdes, ikke udbetales. 4 af de 5 ugers ferie er beskyttet i henhold til EU’s arbejdstidsdirektiv, som fastslår at medarbejdere skal have 4 ugers betalt ferie om året. Feriepenge kan derfor kun udbetales i særlige tilfælde. På borger.dk findes en blanket som medarbejderne…
Udbetaling af 5. ferieuge (ferie ud over 4 uger)
Er den ikke afholdt, kan den 5. ferieuge udbetales ifølge aftale efter ferieårets udløb eller automatisk efter ferieafholdelsesperiodens udløb