Udbetaling af feriepenge

Ferielovens klare udgangspunkt er, at ferien skal afholdes, ikke udbetales. 4 af de 5 ugers ferie er beskyttet i henhold…

Ferielovens klare udgangspunkt er, at ferien skal afholdes, ikke udbetales. 4 af de 5 ugers ferie er beskyttet i henhold til EU’s arbejdstidsdirektiv, som fastslår at medarbejdere skal have 4 ugers betalt ferie om året. Feriepenge kan derfor kun udbetales i særlige tilfælde. På borger.dk findes en blanket som medarbejderne…
Udbetaling af mindre beløb
Med virkning fra den 31. december 2023 er der igen mulighed for at udbetale mindre feriepengebeløb direkte til medarbejderen.