Lærlinge omfattet af jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten gælder for landbrugs-, dyrepasser- og jordbrugsmaskinførerlærlinge.

Jordbrugsoverenskomsten gælder for landbrugs-, dyrepasser- og jordbrugsmaskinførerlærlinge.
Løn til lærlinge
Lærlinge omfattet af jordbrugsoverenskomsten kan aflønnes med timeløn eller månedsløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Lærlinge indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten beregnes fra uddannelsens afslutning. Det betyder, at lærlingen skal være 12 måneder på 4. års lønsats, 12 måneder på 3. års lønsats og så fremdeles. Der skæres altså i de laveste lønsatser, hvis uddannelsen ikke varer 4 fulde år. Eksempel: En lærling har en uddannelsesaftale med en længde på 3 år og 8 måneder. Lærlingen skal lønmæssigt indplaceres på 1. uddannelsesår i 8 måneder, og herefter 12 måneder på henholdsvis 2., 3. og 4. års lønsats. Eksempel: En lærling med en uddannelsesaftale på 3 år og 5 måneder vil lønmæssigt skulle indplaceres på 1. uddannelsesår i 5 måneder, og på henholdsvis 2.,3. og 4. uddannelsesår i 12 måneder. Lærlinge, som indgår en uddannelsesaftale med henblik på uddannelsens trin 1 eller som indgår en kort uddannelsesaftale, indplaceres lønmæssigt, som om lærlingen gennemfører hele uddannelsen i et normalt forløb. Der tages ikke hensyn til, at en uddannelse kan have variabel uddannelseslængde. Eksempel: En lærling på trin 1 (2 årig uddannelse) i en uddannelse, hvor den fulde normale uddannelseslængde er 3 år og 8 måneder, indplaceres lønmæssigt på 1. uddannelsesår i 8 måneder og på 2. uddannelsesår i 12 måneder. Tilsvarende gælder i en kort uddannelsesaftale. Erhvervsskolen kan altid oplyse den forventede slutdato. Ud fra denne dato beregnes lønancienniteten bagfra. Ved afkortning pga. merit afkortes der i de(t) første løntrin.