Elever omfattet af jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten gælder for landbrugs-, dyrepasser- og jordbrugsmaskinførerelever.

Jordbrugsoverenskomsten gælder for landbrugs-, dyrepasser- og jordbrugsmaskinførerelever.
Løn til elever
Elever omfattet af jordbrugsoverenskomsten kan aflønnes med timeløn eller månedsløn. Satserne fremgår af overenskomsten. Elever indplaceres lønmæssigt således, at ancienniteten beregnes fra uddannelsens afslutning. Det betyder, at eleven skal være 12 måneder på 4. års lønsats, 12 måneder på 3. års lønsats og så fremdeles. Der skæres altså i de laveste lønsatser, hvis uddannelsen ikke varer 4 fulde år. Eksempel: En elev har en uddannelsesaftale med en længde på 3 år og 8 måneder. Eleven skal lønmæssigt indplaceres på 1. uddannelsesår i 8 måneder, og herefter 12 måneder på henholdsvis 2., 3. og 4. års lønsats. Eksempel: En elev med en uddannelsesaftale på 3 år og 5 måneder vil lønmæssigt skulle indplaceres på 1. uddannelsesår i 5 måneder, og på henholdsvis 2.,3. og 4. uddannelsesår i 12 måneder. Elever, som indgår en uddannelsesaftale med henblik på uddannelsens trin 1 eller som indgår en kort uddannelsesaftale, indplaceres lønmæssigt, som om eleven gennemfører hele uddannelsen i et normalt forløb. Der tages ikke hensyn til, at en uddannelse kan have variabel uddannelseslængde. Eksempel: En elev på trin 1 (2 årig uddannelse) i en uddannelse, hvor den fulde normale uddannelseslængde er 3 år og 8 måneder, indplaceres lønmæssigt på 1. uddannelsesår i 8 måneder og på 2. uddannelsesår i 12 måneder. Tilsvarende gælder i en kort uddannelsesaftale. Erhvervsskolen kan altid oplyse den forventede slutdato. Ud fra denne dato beregnes lønancienniteten bagfra. Ved afkortning pga. merit afkortes der i første løntrin.