Seniorfridage

Medarbejderen og virksomheden kan aftale en seniorordning fra 5 år før medarbejderen når folkepensionsalderen. Aftales en seniorordning kan medarbejderen vælge…

Medarbejderen og virksomheden kan aftale en seniorordning fra 5 år før medarbejderen når folkepensionsalderen. Aftales en seniorordning kan medarbejderen vælge at anvende opsparingen på fritvalgskontoen til at finansiere seniorfridagene. Seniorfridage holdes uden løn. Medarbejderen får i stedet udbetalt et beløb fra fritvalgskontoen svarende til medarbejderens sædvanlige løn. Sædvanlig løn udgør…