Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til at få rettet fejl i de personoplysninger, virksomheden behandler. Berigtigelse skal ske hurtigst muligt, uden…

Den registrerede har ret til at få rettet fejl i de personoplysninger, virksomheden behandler. Berigtigelse skal ske hurtigst muligt, uden unødig forsinkelse. Der er ligeledes ret til at få suppleret ufuldstændige oplysninger. Denne ret har sammenhæng med grundprincippet om at oplysningerne skal være korrekte og ajourførte. Ved uenighed om f.eks.…