Svigagtig fortielse af eksisterende sygdom

Sygdom er ikke lovligt forfald, hvis medarbejderen på ansættelsestidspunktet svigagtigt har fortiet, at medarbejderen lider af en sygdom, som vil…

Sygdom er ikke lovligt forfald, hvis medarbejderen på ansættelsestidspunktet svigagtigt har fortiet, at medarbejderen lider af en sygdom, som vil få væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Der lægges vægt på, om medarbejderen har haft til hensigt bevidst at undlade at informere, eller at give vildledende information…