Feriefridage og overenskomstfastsatte fridage

Lærlinge omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige at…

Lærlinge omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige at lærlingen optjener ret til en feriefridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse. Lærlingen har således ret til 5 betalte feriefridage pr. år. Lærlinge under gartneri- og planteskoleoverenskomsten har samme overenskomstfastsatte fridage…