Feriefridage og overenskomstfastsatte fridage

Elever omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige at…

Elever omfattet af gartneri- og planteskoleoverenskomsten har ret til feriefridage efter samme regler som voksne medarbejdere. Det vil sige at eleven optjener ret til en feriefridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse. Eleven har således ret til 5 betalte feriefridage pr. år. Elever under gartneri- og planteskoleoverenskomsten har samme overenskomstfastsatte fridage…