Dokumenter

Virksomheden bør udarbejde en instruks for sikkerhedsbrud, således der på forhånd er en kendt procedure, såfremt et sikkerhedsbrud skulle indtræde.…

Virksomheden bør udarbejde en instruks for sikkerhedsbrud, således der på forhånd er en kendt procedure, såfremt et sikkerhedsbrud skulle indtræde. Her er et eksempel, der kan arbejdes videre på. GLS-A har lavet et eksempel på en beredskabsplan, der kan findes her.