Refusion for medarbejdere omfattet af overenskomst med HK

Medarbejderen skal opfylde overenskomstens bestemmelser for ret til løn under barsel. For fødsler den 2. august 2022 eller senere udbetales…

Medarbejderen skal opfylde overenskomstens bestemmelser for ret til løn under barsel. For fødsler den 2. august 2022 eller senere udbetales refusion for følgende perioder: 18 uger fra graviditetsorlovens begyndelse – kun moderen**** 2 uger efter fødslen (fædreorlov) – kun faderen Samt 16 ugers forældreorlov 8 uger far, 5 uger mor og 3 uger til…