Skovbrugsoverenskomsten

Valg af tillidsrepræsentant På skovdistrikter, hvor der er beskæftiget mindst 5 medarbejdere har medarbejderne ret til at vælge en tillidsrepræsentant.…

Valg af tillidsrepræsentant På skovdistrikter, hvor der er beskæftiget mindst 5 medarbejdere har medarbejderne ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Valg af tillidsrepræsentant afholdes hvert andet år (lige årstal) i september måned. Valget gælder 2 år fra en 1. november. Ekstraordinære valg gælder resten af valgperioden. Valget skal godkendes af…