Bidragssats og beregningsgrundlag

Bidraget til SH-kontoen udgør 6,75% af den ferieberettigede løn samt af løn under sygdom og tilskadekomst. For medarbejdere omfattet af…

Bidraget til SH-kontoen udgør 6,75% af den ferieberettigede løn samt af løn under sygdom og tilskadekomst. For medarbejdere omfattet af golfoverenskomsten er procentsatsen dog 6,45%. Feriegodtgørelse er indeholdt i beløbet, og der skal derfor ikke beregnes feriegodtgørelse af SH-opsparingen. SH-opsparingen er derimod pensionsberettiget. I beregningsgrundlaget indgår timeløn og akkordfortjeneste, anciennitetstillæg,…