Oplysningspligten

Arbejdsgiver har pligt til at oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Den nye lov om ansættelsesbeviser fastslår dog…

Arbejdsgiver har pligt til at oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Den nye lov om ansættelsesbeviser fastslår dog at arbejdsgiver som minimum skal give oplysning om 15 punkter, som dermed per definition udgør væsentlige vilkår. Loven indebærer en skærpelse af oplysningspligten fra før 10 oplysningspunkter til nu 15…
Før 1. juli 2023
For ansættelser påbegyndt før 1. juli 2023 har arbejdsgiver pligt til at give oplysning om følgende vilkår for ansættelsen: