GDPR

I forbindelse med drift af en whistleblowerordning vil virksomheden komme til at indsamle personoplysninger. Det vil både være oplysninger om…

I forbindelse med drift af en whistleblowerordning vil virksomheden komme til at indsamle personoplysninger. Det vil både være oplysninger om whistlebloweren (hvis indberetningen ikke er sket anonymt), om berørte personer og om tredjemænd, som nævnes i indberetningen. Ligeledes vil der ofte i forbindelse med undersøgelse af en indberetning blive indhentet…