Rettigheder og pligter under ansættelsen

Løn
Funktionærer ansættes typisk på månedsløn. Der er dog ikke noget til hinder for, at en funktionær ansættes på timeløn. Lønnens udbetalingsmåde har ikke betydning for om medarbejderen er funktionær. Det afgøres alene ud fra hvilken form for arbejde, medarbejderen udfører.