Pension

Når en virksomhed ansætter en udenlandsk medarbejder, skal virksomheden indbetale pension til vedkommende på lige fod med øvrige ansatte. Hvis…

Når en virksomhed ansætter en udenlandsk medarbejder, skal virksomheden indbetale pension til vedkommende på lige fod med øvrige ansatte. Hvis medarbejderen ikke opholder sig i Danmark længe nok til at opfylde betingelserne for at få et dansk CPR-nummer, skal virksomheden sende en mail til PensionDanmark på kontakt@pension.dk. Mailen skal indeholde…