Funktionærer

Funktionærer har ret til fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens § 2a. Retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven gælder også funktionærer omfattet af overenskomsten…

Funktionærer har ret til fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens § 2a. Retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven gælder også funktionærer omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og HK samt funktionærlignende ansatte omfattet af en overenskomst mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal. Læs mere om funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse under punktet funktionærer og funktionærlignende…