Funktionærer

Læs mere om funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens §2a under punktet funktionærer og funktionærlignende ansatte.

Læs mere om funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens §2a under punktet funktionærer og funktionærlignende ansatte.