Samarbejdets mål og midler

En stadig forbedring af virksomhedernes konkurrencedygtighed og de ansattes arbejdstilfredshed er en forudsætning for virksomhedernes fortsatte udvikling og for større…

En stadig forbedring af virksomhedernes konkurrencedygtighed og de ansattes arbejdstilfredshed er en forudsætning for virksomhedernes fortsatte udvikling og for større trivsel og tryghed for medarbejderne. Udvikling og effektivisering af virksomhederne er en fælles interesse for ledelse og ansatte. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse,…