Metaloverenskomsten

Fra arbejdsgiverside: Fra 0 til 6 måneders anciennitet: intet varsel Efter 6 måneders anciennitet: 14 kalenderdage Efter 9 måneders anciennitet:…

Fra arbejdsgiverside: Fra 0 til 6 måneders anciennitet: intet varsel Efter 6 måneders anciennitet: 14 kalenderdage Efter 9 måneders anciennitet: 21 kalenderdage Efter 2 års anciennitet: 28 kalenderdage Efter 3 års anciennitet: 56 kalenderdage Efter 6 års anciennitet: 70 kalenderdage Medarbejdere der er fyldt 50 år: Efter 9 års anciennitet:…