Udbetaling efter ferieafholdelsesperiodens udløb

Med genindførelsen af bagatelgrænsen, kan feriepengeindeståender på højst kr. 5.000,00 før skat og arbejdsmarkedsbidrag uden videre udbetales efter ferieafholdelsens udløb…

Med genindførelsen af bagatelgrænsen, kan feriepengeindeståender på højst kr. 5.000,00 før skat og arbejdsmarkedsbidrag uden videre udbetales efter ferieafholdelsens udløb (31. december), hvis beløbet enten kan henføres til et ophørt ansættelsesforhold eller vedrører optjent ferie udover 4 uger. Udbetaling i et bestående ansættelsesforhold skal kun ske automatisk, hvis det umiddelbart…