Pil1 ApS, Bregnebjergvej 1, 5320 Glamsbjerg

FH har d. 9. februar fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed. Hovedkonflikten er iværksat…

FH har d. 9. februar fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed. Hovedkonflikten er iværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

  • Pil1 ApS, Bregnebjergvej 1, 5320 Glamsbjerg
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, HK Handel og Dansk Metal.

Sympatikonflikten træder i kraft

mandag, den 20. februar 2023 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F, HK Handel og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslet indebærer.