5: Forventet varighed

Ansættelsesforholdets forventede varighed skal oplyses, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. Der skal være objektive kriterier for en…

Ansættelsesforholdets forventede varighed skal oplyses, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. Der skal være objektive kriterier for en ansættelses tidsbegrænsning som f.eks. sæsonansættelse, vikariat, projektansættelse eller lignende. Oplysningen gives senest 7 kalenderdage efter ansættelsesforholdets påbegyndelsestidspunkt. Oplysningen gives i ansættelsesbeviset.