Im Works, Hovedgaden 66, 8220 Brabrand, cvr. nr. 42956244

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Im Works, Hovedgaden 66, 8220 Brabrand, cvr. nr.…

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Im Works, Hovedgaden 66, 8220 Brabrand, cvr. nr. 42956244. Hovedkonflikten er iværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

Sympatikonflikten træder i kraft

søndag, den 30. september 2022 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F, HK Handel og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.