Sygedagpengeforsikring

Hvis virksomheden har en samlet lønsumsudgift på under et nærmere fastsat niveau (kr. 8.216.250 i 2024), er der mulighed for…

Hvis virksomheden har en samlet lønsumsudgift på under et nærmere fastsat niveau (kr. 8.216.250 i 2024), er der mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring. Prisen for en sådan er i 2024 0,87% af virksomhedens samlede lønsum. Sygedagpengeforsikringen sikrer arbejdsgiveren mod økonomisk tab som følge af ansattes sygdom. Forsikringen dækker fra…