Sygedagpengeforsikring

Hvis virksomheden har en samlet lønsumsudgift på under et nærmere fastsat niveau (kr. 7.962.307 i 2023), er der mulighed for…

Hvis virksomheden har en samlet lønsumsudgift på under et nærmere fastsat niveau (kr. 7.962.307 i 2023), er der mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring. Prisen for en sådan er i 2023 0,72% af virksomhedens samlede lønsum. Sygedagpengeforsikringen sikrer arbejdsgiveren mod økonomisk tab som følge af ansattes sygdom. Forsikringen dækker fra…