Skatteforhold

Statsborgere fra tredjelande skal betale skat, når de ansættes og arbejder i Danmark. Tredjelandsstatsborgerens skattepligt bestemmes ud fra den pågældendes…

Statsborgere fra tredjelande skal betale skat, når de ansættes og arbejder i Danmark. Tredjelandsstatsborgerens skattepligt bestemmes ud fra den pågældendes personlige og økonomiske tilhørsforhold. Der findes fire typer af skattepligt, herunder: Fuld skattepligt Begrænset skattepligt Dobbeltdomicil, hvor hjemland er bopælsland Dobbeltdomicil, hvor Danmark er bopælsland Skattepligten afgør bl.a., hvilke fradrag…